Ordningsregler!!!

På förekommen anledning vill styrelsen påminna alla medlemmar att det är ytterst viktigt att följa ordningsreglerna för allas trivsel. Dessa finns tillgängliga under följande länk https://silouette.smartbrf.se/allmant/ordningsregl...