Mäklare och köpare

Teknisk och ekonomisk förvaltning

Från och med 2021-01-01 är Fastum AB föreningens tekniska och ekonomiska förvaltare och kan kontaktas här:

Web: www.90220.se

Telefon: 90220 (utan 08)

Post: Brf Silouette

c/o Fastum AB

Box 3118

169 03 Solna

Om föreningen

Brf Silouette är en äkta bostadsrättsförening och registrerades hos Bolagsverket 2013. Totalentreprenadskontrakt tecknades med Peab Bostad AB 2015-03-03. Peab Bostad AB hade byggherreansvar under entreprenadtiden. Avräkningsdag skedde 2018-12-31. Första inflyttningarna var under 2018.


·         Föreningens organisations nummer:      769627-2298

·         Fastighetsbeteckning:                                Sicklaön 38:13

·         Tomtens areal, ca:                                      2 008 m2

·         Bostadsarea (BOA), ca:                              9 668 m2

·         Antal lägenheter:                                        130 st

·         Antal garageplatser:                                   111 st


Föreningen har en gemensamhetsanläggning (”GA”) tillsammans med vår grann-brf som vi delar Stockholm Lighthouse med och är också delägare i Nya Kvarnens Samfällighet.

Stadgar, ekonomisk plan, årsredovisningar och ordningsregler

Finns tillgängliga under fliken ”Styrelsen”

Årsavgift (betalas månadsvis i förskott)

Kan bl a betalas med autogiro eller e-faktura. I månadsavgiften ingår bl a vatten, värme och Telia 3 Play. 

Hushållsel

Bostadsrättsinnehavarna betalar, genom abonnemang, driftskostnaden för hushållsel separat. 

Anmäl inflyttning: https://www.nackaenergi.se/kundservice/flytta-in

Anmäl utflyttning: https://www.nackaenergi.se/kundservice/flytta-ut

Telia 3 Play

Inkluderar Telia bredband 100/100 samt TV grundutbud Lagom. TV-box och router tillhör lägenheten och ska därmed lämnas kvar vid flytt, vilket mäklare/köpare bör stämma av det med säljare då föreningen inte har några att erbjuda.

Gemensamma lokaler

Föreningens medlemmar har bl a tillgång till/möjlighet att boka gemensamma lokaler som är en del av en GA: relax, lounge, samlingslokal samt en övernattningslägenhet. Därutöver finns det gemensamma cykel-, barnvagns- och rullstolsförråd.

Förråd

Till varje lägenhet tillhör ett källarförråd. Mäklare/köpare bör stämma av med säljare vart förrådet finns och tillgång till det.

Garage

Föreningen har 111 garageplatser vilka kan hyras av medlemmar i mån av tillgänglighet. Garaget, inkl ev kö, administreras av föreningens ekonomiska förvaltare. I närheten på Kvarnholmen finns också Spisbrödsgaraget: http://parkman.nu/bli-kund/hitta-parkering/parkering-spisbrodsfabriken-kvarnholmsvagen-80-nacka/

Brf-tilläggsförsäkring

Ingår i föreningens försäkring med Folksam (2021-12-31) 

Avgiftshöjningar

Styrelsen avser att höja avgifterna med 5% från 1 April, 2023.

Planerade större renoveringar och reparationer

Inga planerade i nuläget (2021-12-31) 

Mer information om föreningen och huset:

När ditt medlemskap i föreningen beviljats kan du registrera dig och få log-in till hela hemsidan för att få tillgång till all information om föreningen och huset som finns tillgänglig för medlemmar.

Andrahandsuthyrning:

Då boendemiljö, grannsämja och värdeutveckling gynnas positivt av att föreningen och huset bebos av engagerade permanentboende medlemmar i första hand har föreningen generellt en restriktiv inställning till andrahandsuthyrning utöver rådande lagstiftning och praxis etablerad av hyresnämnden.

Mäklarkontakt och ansökan om medlemskap:

Mäklarservice: https://www.90220.se/mäklarservice eller ring 90220 (utan 08) måndag – fredag kl 7:30 – 16:00.  

Vår ekonomiska förvaltare tillhandahåller mäklarbild vid förfrågan, kan besvara frågor om tex köstatus för garageplatser och dit ska också medlemskapsansökningar skickas:

Brf Silouette

c/o Fastum AB

Box 3118

169 03 Solna

Vi behandlar ansökningar om medlemskap som gjorts på föreningens blankett, vilken kan laddas ner här, devlis baserat på en försäkran om att bosätta sig permanent och att folkbokföra sig på lägenheten.

Med reservation för ev ändringar av och fel i ovanstående information.