Hissar

Driftsörningar beträffande hissarna rapporteras direkt till Kone: 0771 50 00 00