Namnskyltar

Vår förvaltare ansvarar för att namnskyltar är korrekta. Kontakta vår tekniska förvaltare Sveriges Fastighetsförvaltning (https://www.s-ab.se/ ) om du inte fått ditt namn på tidningsstället vid dörr och på din postlåda i postrummet på entréplan inom en vecka efter inflyttning. Det är inte tillåtet att sätta upp egna hand- eller maskinskrivna namnskyltar.