Namnskyltar

Vår förvaltare ansvarar för att namnskyltar är korrekta. Kontakta Fastum (www.90220.se) om du inte fått ditt namn på tidningsstället vid din dörr och på din postlåda i postrummet på entréplan inom en vecka efter inflyttning. Det är inte tillåtet att sätta upp egna hand- eller maskinskrivna namnskyltar.