Styrelse

Magnus Billstrand, ordförande                                         

Sadaf Khodayari, vice ordförande                  

Carl Åkesson, sekreterare                                  

Hans Land, ledamot                                     

Susan Nikolausson , ledamot


Mona-Lisa Fränneby, suppleant

Emma Stenman, suppleant

Sofia Hassan, suppleant  


 Kontakta styrelsen via:

styrelsen@brfsilouette.se

För övriga frågor till bostadsrättsföreningen som inte ska till styrelsen vänligen ta kontakt med Fastum.