Förvaring och förråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. På grund av brandsäkerhet är det är inte tillåtet att på några allmänna ytor som t ex trapphus, entréer och garage att förvara tillhörigheter eller ställa upp/blockera branddörrar. Barnvagnar, rullstolar och cyklar får t ex inte lämnas i trapphus eller entréerna. Det finns gott om utrymmen och förråd för det ändamålet på entréplan och plan 0.