Återvinning

Avfallspåsar finns nu att hämta i miljörummet

För att underlätta för medlemmar att hjälpa till med återvinning finns avfallspåsar att hämta i miljörummet. Nedan meddelande har vi fått ifrån Nacka Vatten och Avfall:

”Hej, Vi kontaktar er angående att vår entreprenör har upptäckt att det ofta slängs restavfall i de bottentömmande behållarna för matavfall på Siloplatsen 2, Brf Silouette. Vi vill därför be er att informera de boende i hushållen om vikten av att slänga påsarna i rätt behållare, samt att inte slänga plastpåsar i behållaren för matavfall.


För att det avfall som läggs i matavfallsbehållaren ska kunna behandlas biologiskt får endast matavfall sorterat i de avsedda matavfallspåsarna kastas i behållarna. Alla typer av matrester sorteras som matavfall, men även skal och ben, fruktrester, hushållspapper och äggskal går bra att slänga i matavfallsbehållaren. Det är däremot inte tillåtet att kasta något annat i behållarna (som t.ex. plast, glas, tobak, tidningar och jord).


Detta eftersom att vår mottagningsanläggning inte kan hantera avfallet, då anläggningen endast är avsedd för behandling av matavfall. Resultatet blir att en betydligt mindre mängd av vårt insamlade matavfall då går till produktionen av biogas och istället bränns avfallet upp som ett så kallat rejekt.


Med vänlig hälsning


Nacka vatten och avfall AB”