Hur kan jag som medlem påverka föreningen?

Hur kan jag som medlem påverka föreningen?


 

Du kan alltid kontakta styrelsen för att lämna dina synpunkter. En gång per år så håller föreningen årsstämma. Till denna stämma är alla föreningens medlemmar välkomna och det är det forum där medlemmarna kan påverka föreningen. På stämman avhandlas en del formella punkter så som t ex resultat- och balansräkning (se stadgar för de agenda punkter som måste avhandlas). Medlemmar kan innan stämman lämna in motioner som styrelsen då har skyldighet att besvara samt redovisa under stämman. Då alla punkter som ska avhandlas på stämman måste finnas i dagordning på kallelsen, behöver styrelsen få tid att förbereda och kommentera motioner så ska de inkomma till styrelsen i god tid innan kallelsen skickas ut. Under stämman väljs även styrelsen för de kommande verksamhetsåret. Till styrelsen kan alla medlemmar kandidera. Vill du vara med och påverka föreningen så är du välkommen att kontakta valberedningen.


 

Tips för att skriva en motion:


 

Tänk på att styrelsen är vald av medlemmar för att ta ansvar för, ha hand om frågor och beslut som rör förvaltning och därmed bör motioner röra andra ärenden.


 

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Datera och skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.