Checklista vid utflytt

FÖR DIG SOM FLYTTAR UT

Lycka till med flytt till ditt nya hem och tack för din tid som medlem i Brf Silouette och Stockholm Lighthouse. Vi hoppas att du har trivts

 Säg upp garagekontrakt i god tid (3 månaders uppsägningstid): https://www.90220.se/sidor/silouette

 Fjärrkontroll till garaget lämnas vid Fastums närkontor på Kvarnholmsvägen 80

 Anmäl utflyttning och begär slutavläsning av ditt el-abonnemang till Nacka Energi: https://www.nackaenergi.se/kundservice/flytta-ut

 Avsluta ditt ev avtal med Telia 3 Play om utökat utbud (utöver grundutbudet): https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster

 Router, TV box och tillhörande fjärrkontroll tillhör föreningen och ska lämnas kvar i lägenheten till köpare

 Lämna full uppsättning med nycklar till köpare: två lås i lägenhetsdörr, postlåda, nyckelbrickor till fastigheten. Har du blivit av med några nycklar eller nyckelbrickor ska du polisanmäla och meddela Fastum så saknade nyckelbrickor kan spärras. https://www.90220.se/sidor/silouette

 Det är inte tillåtet att byta lås på dörrarna. Du har som säljare ansvar att återställa och installera original-lås innan överlåtelse

 Lämna full uppsättning av instruktionsböcker till vitvaror etc till köpare

 Lämna kvar broschyren ”Att bo i bostadsrätt” som lämnats till alla lägenheter till köpare

 Fungerande brandvarnare ska lämnas kvar och finnas i lägenheten

 Flyttanmälan hos skatteverket (https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan) och adressändring (https://www.adressandring.se/)

 Var varsam om väggar, golv och hiss när du flyttar ut. Ytterdörren får inte ställas upp på annat sätt än med den knapp som finns ovanför på öppnaren.

 Det förråd som är inkluderat i nyttjanderätten till din bostadsrätt ska vara tomt och tillgängligt för köpare. Det ingår i överlåtelsen

 Bortforsling av kvarlämnade saker kommer att debiteras.

 I miljörum och kassuner får enbart sådant slängas som är uppmärkt vid. Grovsopor är medlems egen ansvar att lämna på t ex Nacka kommuns kretsloppscentraler: https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/lamna/kretsloppscentraler/

 Saknas något av det som beskrivs ovan är det säljares ansvar att ersätta köpare för det

 Alla övriga ärenden angående utflytt och överlåtelse hanteras av Fastum på 90 220 (utan 08), på Fastums närkontor på Kvarnholmsvägen 80 eller enklast här: https://www.90220.se/sidor/silouette