Informationsbrev om cykelrensning del 2

Hej kära medlemmar,

Se bifogad information + bild


2023–10–15

Fas två i cykel- och barnvagnsrensning är nu på gång!


Alla cyklar och barnvagnar har nu en lapp på sig. Tag bort den om du är ägare till cykeln eller barnvagnen innan den 15 november.

Har du en barnvagn som inte längre används, förvara den i eget förråd.

Har du din cykel i något av rullstolsrummen på entréplan, vänligen flytta den till din förenings angivna cykelrum.

Efter 15 november kommer alla cyklar som fortsatt är märkta att tas om hand av iRecycle, se nedan.

Har du en rullstol, permobil eller barnvagn som används och önskar fortsatt tillgång till rullstolsrummet kontakta din styrelse med adress och lägenhetsnummer så ordnar vi access.

  • BRF Silouttes cykelrum finns på plan 0, ingång Magasinsgången 16.
  • BRF Panoramas cykelrum finns på plan 0, ingång Magasinsgången 34.
  • Bur för cyklar finns också i garaget på plan -2 och -3.
  • Cykelställ utomhus finns i början av Magasinsgången och i slutet utanför Magasinsgången 34.

Samarbete med iRecycle:
I år kommer vi att samarbeta med iRecycle (https://irecycle.se/sv/). Om en cykel felaktigt omhändertas, kan ägaren kontakta iRecyle direkt och få tillbaka sin cykel på Döbelnsgatan 52 vid Odenplan mot en avgift på 350 kr.

De cyklar som inte hämtas ut hos iRecycle inom 3 månader kommer att renoveras till mekaniskt toppskick och säljas vidare i återbrukssyfte. iRecycle arbetar även med att hjälpa socialt utsatta tillbaka till arbetsmarknaden genom att lära dem cykelhantverket.

Hälsningar Styrelsen