Information oktober/november

Infobrev oktober 2023


Miljörummet - På senare tid har flertalet personer uppmärksammat styrelsen om att grovsopor placeras i miljörummet. Problemet med detta är att det kostar föreningen extra pengar att anlita en firma för att ta hand om detta, vilket med andra ord i slutändan är varje medlems pengar i föreningen som går åt för att avhjälpa detta. Dessa pengar kan vi istället använda för att genomföra uppgraderingar av huset.

Ekonomi - Ekonomistatusen i föreningen är god. Tack vare de bundna räntorna föreningen låste upp sig på tidigare har vi nu möjlighet att få bättre avkastning på våra pengar. Genom att nyttja oss av placeringssparkonton med en högre sparränta än vad våra låneräntor generar vi mer pengarna till föreningen och skapar oss en ännu bättre handlingsfrihet.

Styrelsens ambition är att i största möjliga mån undvika att höja avgifterna för att bibehålla och skapa ett större värde för bostäderna.

Ny förvaltare, ekonomi samt teknisk

Styrelsen har fattat beslut om att ett fortsätta samarbetet med Fastum som både tekniskförvaltare och ekonomiskförvaltare inte är i föreningen bästa intresse. Således har vi fattat beslut om en ny förvaltare för tekniska förvaltningen och en annan för den ekonomiska. Vi inväntar beslut från Panorama, då vi vill att båda föreningarna använder sig av samma förvaltare.

Debitering för varmvatten heads up

Enligt tidigare infobrev om den höga förbrukningen av varmvatten, rådande lagstiftning om individuellmätning och debitering (IMD) av varmvatten samt för energideklartionen av huset har styrelsen undersökt möjligheten för installation av IMD på varmvatten.

Nu är det klart och beställt, installationen sker enligt aviserade datum 8-10 november (8/11 Siloplatsen 2, 9/11 Siloplatsen 4 och 10/11 Siloplatsen 6), se separat information som delades ut tidigare.

Kostnaderna för laddstolparna

Från och med den första december har styrelsen fattat beslut om att sänka priset för laddningsplatserna till 2,50 SEK kWh.

Garage städning 7-8/11

Bilarna ska vara flyttade före städning på respektive plan. Se avisering i hissar och dörrar till garaget, för plan -1 står det fel datum från bolaget/förvaltaren som ska utföra städningen. Det ska vara 8:e november och ej 8:e maj.

Bastu/relaxen

Det finns manuall på hemsidan samt bifogas länk här Relax, samlingsslokal och övernattningslägenhet / Brf Silouette (smartbrf.se)

Med vänlig hälsning

Styrelsen